Khai giảng lớp tiếng Nhật – NHÓM 1

091 929 1557 info@jvtech.com.vn
VN JP

Đào tạo tiếng Nhật

Khai giảng lớp tiếng Nhật – NHÓM 1

Khai giảng lớp tiếng Nhật – NHÓM 1

Khai Giảng: 21/11/2016 – 16/12/2016

(Thứ 7, Chủ Nhật: Nghỉ)

Thứ/ngày Buổi Giờ Giáo viên
phụ trách
Ghi chú Thời lượng
Thứ 2
(21/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 3
(22/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Đặng Nhật Trân Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 4
(23/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 5
(24/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Đặng Nhật Trân Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 6
(25/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 7
(26/11/2016)
      Nghỉ    
Chủ Nhật
(27/11/2016)
      Nghỉ    
Thứ 2
(28/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 3
(29/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Đặng Nhật Trân Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 4
(30/11/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 5
(01/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Đặng Nhật Trân Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 6
(02/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 7
(03/12/2016)
      Nghỉ    
Chủ Nhật
(04/12/2016)
      Nghỉ    
Thứ 2
(05/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 3
(06/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Đặng Nhật Trân Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 4
(07/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 5
(08/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Đặng Nhật Trân Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 6
(09/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 Nguyễn Quỳnh Anh Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 7
(10/12/2016)
      Nghỉ    
Chủ Nhật
(11/12/2016)
      Nghỉ    
Thứ 2
(12/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 -Mr.Kazuhiro Yoshikawa
-Đặng Nhật Trân
Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 3
(13/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 -Mr.Kazuhiro Yoshikawa
-Huỳnh T.Mộng Nhi
Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 4
(14/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 -Mr.Kazuhiro Yoshikawa
-Đặng Nhật Trân
Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 5
(15/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 -Mr.Kazuhiro Yoshikawa
-Huỳnh T.Mộng Nhi
Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều          
Thứ 6
(16/12/2016)
Sáng 7 giờ 00 9 giờ 30 -Mr.Kazuhiro Yoshikawa
-Đặng Nhật Trân
Nghỉ giải lao 15 phút từ 8g15-8g30 3 tiết
Chiều        
Đối tác khách hàng
JVTECH

506 Đường Long Phước, KP Phước Hậu, P.Long Phước, Quận 9

091 929 1557

info@jvtech.com.vn

www.jvtech.com.vn

Follow us

17207 Online : 1

Copyright © 2019 jvtech. Designed By Viet Wave